Bibliografia

Lista publikacji, z których zaczerpnęłam wiedzę potrzebną do powstania utworu.

 • Ballada o okaleczonym mieście, Warszawa 2006
 • Beylin Karolina, Dni powszednie Warszawy w latach 1880–1900, Warszawa 1967
 • Beylin Karolina, Opowieści warszawskie, Warszawa 1956
 • Beylin Karolina, Piętnaście lat Warszawy (1800–1815), Warszawa 1976
 • Beylin Karolina, Tajemnice Warszawy z lat 1822–1830, Warszawa 1956
 • Beylin Karolina, W Warszawie w latach 1900–1914, Warszawa 1972
 • Białołęka odkryta, Warszawa 2011
 • Bohdziewicz Anna Beata, Stopa Magdalena, Kapliczki warszawskie, Warszawa 2009
 • Bortnowski Władysław, Łuna nad Solcem 1830. Blaski i cienie nocy listopadowej, Warszawa 1994
 • Brykowska Maria, Kościół Kamedułów na Bielanach, Warszawa 1982
 • Buczek-Płachtowa Barbara, Dzieje dóbr Miłosna, Warszawa 2010
 • Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały
  prasowe, wspomnienia, relacje, Warszawa 1965
 • Czartoryski-Sziler Piotr, Drugie wysadzenie Reduty, „Nasz Dziennik”
  z 17 VII 2014, nr 164
 • Drozdowski Marian Marek, Dzieje Warszawy, t. IV: Warszawa
  w latach 1914–1939, Warszawa 1990
 • Drozdowski Marian Marek, Warszawiacy i ich miasto w latach drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973
 • Drozdowski Marian Marek, Zahorski Andrzej, Historia Warszawy,
  Warszawa 1997
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Dzieje Warszawy, t. V: Warszawa w latach
  1939–1945, Warszawa 1984
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Warszawa 1914–1918, Warszawa 1980
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Warszawa w czasie pierwszej wojny
  światowej, Warszawa 1974
 • Dunin-Wąsowiczowa Janina, Wspomnienia, Warszawa 2005
 • Dzieje Mokotowa, Warszawa 1972
 • Dzieje Ochoty, Warszawa 1973
 • Dzieje Śródmieścia, Warszawa 1975
 • Dzieje Woli, Warszawa 1974
 • Ekielska-Mardal Anna, Daleki Wschód w Wilanowie, Warszawa 2008
 • Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994
 • Galiński Franciszek, Gawędy o Warszawie, Warszawa 1960
 • Handke Kwiryna, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998
 • Hen Józef, Mój przyjaciel Król, Warszawa 2003
 • Herbaczyński Wojciech, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich,
  Warszawa 1983
 • Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, red. Andrzej Sołtan, Warszawa 2007
 • Historja i opis Kościoła w Czerniakowie (pod Warszawą). Podług wiarygodnych
  źródeł i własnych spostrzeżeń z dodaniem zbioru stosownych modlitw wydał Ks. Józef Mrozowski rektor tegoż kościoła. Z 5-ma fotodrukami, Warszawa 1902
 • Jabłoński Rafał, W podziemiach Warszawy, Warszawa 1978
 • Karwicki Władysław Lech, Zabawy na Bielanach, Warszawa 1978
 • Kasprzycki Jerzy, Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. I: Śródmieście Południowe, Warszawa 1996
 • Kasprzycki Jerzy, Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. III: Praga, Warszawa 1998
 • Kasprzycki Jerzy, Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. V: Żoliborz i Wola, Warszawa 1999
 • Kasprzycki Jerzy, Majewski Jerzy S., Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. VI: Dookoła Warszawy, Warszawa 2004
 • Kasprzycki Jerzy, Stępień Marian, Pożegnania warszawskie, Warszawa 1971
 • Kieniewicz Stefan, Dzieje Warszawy, t. III: Warszawa w latach 1795–1914, Warszawa 1976
 • Kieniewicz Stefan, Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1956
 • Klim Andrzej, Seks, sztuka i alkohol. Życie towarzyskie lat 60., Warszawa 2013
 • Kowalczykowa Alina, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987
 • Kraushar Alexander, Miscelanea historyczne XXXVI, klub patriotyczny
  Warszawski w czasach Powstania Listopadowego 1830–1831, Lwów 1909
 • Kriegseisen Wojciech, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej,
  Warszawa 1996
 • Krosnowska z Ruszczykowskich Stefania, Pałeczka pokoleń, czyli
  plotki rodzinne, rękopis, archiwum autorki
 • Król Stefan, Cytadela Warszawska, Warszawa 1978
 • Król Stefan, Cytadela Warszawska, X Pawilon – carskie więzienie polityczne (1833–1856), Warszawa 1969
 • Królikowski Lech, Twierdza Warszawa, Warszawa 2002
 • Kubin Jerzy, Powstańcze reportaże z Żoliborza, Warszawa 2004
 • Kuchowicz Zbigniew, Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje
  erotyczne XVI–XVIII wieku, Łódź 1982
 • Kulski Julian, Z minionych lat życia 1892–1945, Warszawa 1982
 • Lewandowski Władysław, Uczestnicy powstania listopadowego opowiadają (wybór pamiętników), Warszawa 1959
 • Libera Zdzisław, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Warszawa 1971
 • Lisak Agnieszka, Miłość staropolska. Obyczaje. Intrygi. Skandale, Warszawa 2007
 • Łepkowski Tadeusz, Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa 1957
 • Majewski Jerzy S., Smura Krzysztof, Spacer w czasie – Warszawa, Poznań 2011
 • Mażewski Lech, Powstańczy szantaż, Warszawa 2004
 • Milewski Stanisław, Codzienność niegdysiejszej Warszawy, Warszawa 2010
 • Mościcki Henryk J., Cytadela Warszawska. Zarys historii budowy, Warszawa 1963
 • Mórawski Karol, Głębocki Wiesław, Bedeker warszawski, Warszawa 1996
 • Nowakowski Marek, Czarna i Mała, Warszawa 2010
 • Nowakowski Marek, Dziennik podróży w przeszłość, Warszawa 2014
 • Nowakowski Marek, Mizerykordia, Warszawa 1977
 • Nowakowski Marek, Moja Warszawa, Powidoki, Warszawa 2010
 • Nowakowski Marek, Rajski ptak i inne opowiadania, Warszawa 2000
 • Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych, zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, Warszawa 1968
 • Oleńczak Piotr, Tuszko Teodor, Twierdza Warszawa. Przewodnik historyczny z mapą, Warszawa 2013
 • Omilanowska Małgorzata, Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego, Warszawa 1991
 • Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane, Kraków 1980
 • Pamiętniki króla Stanisława Augusta, przekł. pol. dokonany z upoważnienia
  Cesarskiej Akademji Nauk w Piotrogrodzie pod redakcyą d-ra Władysława Konopczyńskiego i prof. St. Ptaszyckiego, Warszawa 1915
 • Pawłowicz Henryk, Wawer, 27 grudnia 1939, Warszawa 1962
 • Pawłowski Tomasz, Przedwojenny Żoliborz. Nieznane fotografie, Warszawa 2012
 • Piekarski Maciej, Pierwszy maja w tradycji pokoleń, „Stolica” 1979, nr 17
 • Poczet królów i książąt polskich, red. naukowa Andrzej Garlicki, Warszawa 1980
 • Podhorska-Okołów Stefania, Warszawa mego dzieciństwa, Warszawa 1955
 • Potocki Stanisław Kostka, O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski, cz. 1–3 i cz. 4: Bibliografia i indeksy; oprac. Janusz A. Ostrowski, Joachim Śliwa, Warszawa 1992
 • Powsińska biesiada, Warszawa 2013
 • Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, Warszawa 1870
 • Raczek Jerzy Bogdan, Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach, Stare Babice 2013
 • Rostworowski Emanuel, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966
 • Rudnicki Kazimierz, Cuda i objawienia w Polsce (1949–1986), Warszawa 1991
 • Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1834, [Warszawa] 1854
 • Skowronek Jerzy, Tessaro-Kosimowa Irena, Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa 1980
 • Służew i jego kościół. Materiały z sesji naukowej „Kościół i parafia
  pw. św. Katarzyny na Służewie – dzieje dawne i nowsze”, zorganizowanej
  w dn. 7–8 listopada 2011 r. staraniem Fundacji Służewskiej, Muzeum
  Historycznego m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
  Warszawa 2013
 • „Studia Warszawskie”, t. XII: Warszawa XVIII wieku, z. 1, Warszawa 1972
 • „Studia Warszawskie”, t. XII: Warszawa XVIII wieku, z. 2, Warszawa 1973
 • „Studia Warszawskie”, t. XIX: Warszawa średniowieczna, z. 2, Warszawa 1975
 • „Studia Warszawskie”, t. XX: Warszawa XVI–XVII wieku, z. 1, Warszawa 1974
 • Szenic Stanisław, Ani triumf ani zgon, Warszawa 1969
 • Szenic Stanisław, Pitaval warszawski, t. I: 1524–1794, Warszawa 1957
 • Szenic Stanisław, Pitaval warszawski, t. II: 1795–1914, Warszawa 1959
 • Szletyński Henryk, Siedem gawęd z czasów młodości, Warszawa 1979
 • Taryffa domów miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym i 128
  szczegółowych planików ulic i domów, 1852
 • Tazbir Janusz, Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1996
 • Tokarz Wacław, Insurekcja warszawska 17 i 18 kwietnia 1794 r., Warszawa 1950
 • Tokarz Wacław, Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa z 44 ilustracjami
  i 3 planami, [Warszawa] 1925
 • Tomkiewiczowa Maria, Tomkiewicz Władysław, Dawna Polska w anegdocie, Warszawa 1961
 • Topińska Marta, Kościół czerniakowski, Warszawa 1977
 • Tyblewska z Gorczyckich Jadwiga, Pamiętnik, maszynopis, archiwum autorki
 • Ursus 1976 – dokumenty, relacje, zdjęcia, relacje, opracował Tadeusz Krawczak, Warszawa 2006
 • Ursus, red. Adam Orłowski, Warszawa 1978
 • Ustawa Rządowa, Prawo uchwalone dnia 3 Maia Roku 1791 w Warszawie,
  reprint, Warszawa 1991
 • Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, red. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1963
 • Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne, red.
  naukowa Czesław Grzelak, Warszawa 2004
 • Wierzchowski Henryk, Anin, Wawer, Warszawa 1971
 • Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. Mieczysław
  Cieplewicz, Eugeniusz Kozłowski, Warszawa 1989
 • Zahorski Andrzej, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1967
 • Zieliński Jarosław, Przedwojenne Bielany. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2010
 • Żywirska Maria, Ostatnie lata życia króla Stanisława Augusta, Warszawa
  1978
Udostępnij na: